Answered on: September 18, 2017

Client

varför så dyr deposition?

Agent

Hej / Hello

Agent

Do you speak English? / Pratar du engelska?

Client

a litte.

Agent

okay this may help / okej det här kan hjälpa ...

Agent

Some companies ask for a very high security deposit, which is held against the credit card until the car is returned. They do this, so you will be persuaded to take out the extra insurance at the desk to reduce the deposit. It is normal for a deposit of around 300€ At STEP2 of our online booking process, click on a few different suppliers as they all offer different amounts of deposit. Next to each car photo is a link entitled TERMS & CONDITIONS , click on this and then on DEPOSIT, to view the size of deposit. For example, CENTAURO 1050€, INTERRENT 300€, RECORD 950€, NIZA 1110€, FIREFLY 1110€ I hope this information is helpful.

Agent

Vissa företag begär en mycket hög deposition, som hålls mot krediten kort tills bilen är tillbaka. De gör detta, så du kommer att bli övertygad om att ta ut extra försäkring vid skrivbordet för att minska depositionen. Det är normalt för en deposition på ca 300 € Vid STEP2 i vår online bokningsprocess klickar du på några olika leverantörer som alla erbjuda olika belopp av insättning. Bredvid varje bilfoto finns en länk med titeln TERMS & VILLKOR, klicka på detta och sedan på Deposition, för att visa storleken på insättningen. Till exempel, CENTAURO 1050 €, INTERRENT 300 €, RECORD 950 €, NIZA 1110 €, FIREFLY 1110 € Jag hoppas att denna information är till hjälp.